Kända fel och ev. lösning
- Vagnen är helt död inga lampor lyser
Kontrollera att 40A säkringen som sitter i den svarta elektronikboxen är hel.

Dra ur batteriet om det sitter i.
Skruva bort locket och kontrollera om säkringen är hel.

- Followme funktionen har slutat att fugera
För att programmera om det igen så att det fungerar både i följeläge och i fjärrläge helt enkelt:

1. Se till att din handenhet är avstängd.

2. Tryck och håll ner den gröna "Följ" -knappen och tryck sedan också på den blå "På / av" -knappen: det blå ljuset på handenheten med blixt en gång.

3. Släpp alla knappar och slå på handenhet igen genom att trycka på den blå “On / Off” -knappen.

Din handenhet fungerar nu i följeläge igen.
Det är troligt att du tog bort funktionen Följ genom att av misstag trycka på både den förinställda farthållaren "1" och blå "På / av" -knapparna samtidigt: det finns vissa servicefunktioner som använder två knappar samtidigt och därför när du använder din handenhet för att styra vagnen är det mycket viktigt att vara mycket försiktig bara att trycka på en knapp i taget för att undvika att den här typen händer igen.

- Handenheten är död
Öppna handenhet genom att skruva ur skruvarna på baksidan. Kontrollera om kabeln från batteriet sitter i, kan hända att den åker ur om man tappar handenheten. Skulle batteriet se svullet ut så behöver det bytas, kan ha orsakats genom att felaktig laddare har används.

- Vagnen beter sig konstigt
Undvik att ha mobilen i närheten av handkontrollern då den kan störa signalerna till och från vagnen
tex. inte i bakfickan där du sätter fast handkontrollern

- Vagnen sicksacka sig fram
Handenheten måste alltid vara direkt framför. Om man vänder sig för att titta på den kan vagnen sicksacka sig fram när den letar efter handenheten.
Golfbagen bör väga mellan 14-15kg, sätt fast handenheten i bakfickan och gå som man skulle göra utan att kontrollera att den ligger bakom.