Stewart X9 USB Labbkabel Handkontroller

USB Laddkabel till X9 Handkontroller

  • Artnr: 21

Beskrivning av artikel

Denna USB-strömkabel är designad för användning vid laddning av X9-handenheter. Att ha en USB-strömkabel betyder att du kan ladda din handenhet var du än hittar en USB-port. Den medföljande USB-strömkabeln är den ENDA som kan användas för att säkert ladda din handenhet: om någon annan strömkabel används kan handenheten skadas och eventuell efterföljande reparation täcks INTE av garantin. Kom ihåg att ladda din handenhet helt före användning och sedan igen efter varje omgång: när laddningscykeln är klar lyser indikatorlampan på handenheten grönt och du kan koppla bort handenheten från USB-strömkabeln.